Najważniejsze kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźników – czym się kierować?

Najważniejsze kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźników - czym się kierować?

Najważniejsze kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźników – czym się kierować? Powierzenie towaru przewoźnikowi który docelowo ma dowieźć go na wskazane miejsce i w określonym czasie to duża odpowiedzialność i ryzyko, biorąc pod uwagę możliwość wypadków czy innych nieprzewidzianych zdarzeń. Coraz częściej w branży transportowej spotykane są polisy ubezpieczeniowe OCP przewoźnika – co obejmuje ta polisa, i dlaczego warto ją wykupić?

Na czym polega polisa ubezpieczeniowa OCP?

Firma transportowa podejmująca się zlecenia przewożenia danego towaru, bierze odpowiedzialność za jego stan i bezpieczeństwo od momentu załadowania go do samochodu, aż do dostarczenia na miejsce. Powoduje to sytuacje, że w momencie niewidzianych sytuacji, np. wypadku, stłuczki czy innego zniszczenia towaru na wskutek siły wyższej usługodawca zobligowany jest do wypłacenia odszkodowania właścicielowi towaru z własnej kieszeni, co oznaczać może duże straty finansowe. W celu uniknięcia takiej sytuacji a przede wszystkim zabezpieczenia zarówno swoich interesów jak i naszego kontrahenta, możliwe jest wykupienie specjalnie dedykowanej firmom transportowym polisy, która potocznie nazywa się OCP przewoźnika https://www.zti.com.pl/ocp-przewoznika-gps-rfid/.

Jest to polisa ubezpieczeniowa która po zgłoszeniu szkody przez przewoźnika i zbadaniu okoliczności sprawy, jest w stanie wypłacić odszkodowanie właścicielowi towaru, jednocześnie zwalniając z tego obowiązku przewoźnika. Zakres obejmowanych szkód za które Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca pieniądze zależny jest od danej oferty, jednak w większości przypadków są to bardzo korzystne polisy których wykupienie może chronić przewoźników przed przykrymi konsekwencjami m.in. wypadków czy uszkodzeń towarów, na które on sam nie miał wpływu. Polisa ta nie jest obowiązkowa, jednak wielu kontrahentów nawiązując współpracę z przewoźnikiem pyta o taką polisę, ponieważ jest ona poniekąd gwarancją zabezpieczenia w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Zobacz również:

Co obejmuje polisa OCP i na co uważać?

Najważniejsze kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźników - czym się kierować?
Najważniejsze kryteria wyboru polisy ubezpieczeniowej dla przewoźników – czym się kierować?

Polisa ubezpieczeniowa o której mowa, czyli OCP przewoźnika z zasady powstała po to, by chronić firmę transportową przed koniecznością płacenia ogromnych odszkodowań za uszkodzenie towaru w trakcie jego przewożenia np. na wskutek nieszczęśliwego wypadku czy innej nieprzewidzianej sytuacji. Jednak obecnie oferta jest nieco bogatsza w punkty w których polisa ubezpieczeniowa pokrywa takie koszty, jednak dużo zależy od zakresu działalności, jak rozlegle firma prowadzi transporty, jak również jakie zapisy znajdują się w umowie z kontrahentem. Polisa która oferowana jest zwykle firmom transportowym działającym na terenie Polski różnić się będzie zakresem ochronnym od tej, która dedykowana jest dużym firmom transportującym towary np. po całej Europie.

Polisa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ wskazuje również w umowie jakie towary podlegają zabezpieczeniu, ponieważ niektóre z nich mogą znaleźć się na liście wykluczonych z ubezpieczenia, np. niektóre leki, ekskluzywne towary, dzieła sztuki itp. Jeżeli zatem zajmujesz się działalnością transportową, i są to towary które najczęściej przewozisz, polisa ta może nie pokryć kosztów odszkodowania w razie wypadku. Jako dodatkową usługę do polisy traktuje się również ubezpieczenie od rabunku i kradzieży, która stanowi około 20 % wszystkich przypadków zgłoszeń o odszkodowanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe również zwracają uwagę na postoje, w których odpoczywają kierowcy – w umowie mogą pojawić się klauzule, że postój w czasie podróży do miejsca docelowego może odbywać się jedynie we wskazanych przez TU miejscach, bądź parking musi spełniać szereg wymogów, w tym być oświetlony, strzeżony oraz dozorowany. Na sam koniec trzeba również sprawdzić wymogi ubezpieczyciela odnośnie warunków przewożenia towarów, ponieważ w niektórych przypadkach, np. towarów w chłodniach, wymagane są spełnione warunki, by w razie wypadku i wnioskowania o odszkodowanie dało się udowodnić, że mimo spełnionych warunków powstała szkoda. Wszystkie te wytyczne są ważne przy wyborze OCP przewoźnika, co jednak jeszcze jest kluczowe podczas przeglądania ofert?

Czym się kierować przy wyborze polisy OCP?

Najprostszym sposobem na porównanie ofert polis ubezpieczeniowych dla przewoźników jest zamówienie kontaktu z przedstawicielami, którzy na spotkaniu mogą wyjaśnić wszystkie zasady funkcjonowania polisy, a także przedstawić wstępny kosztorys dla floty naszej firmy transportowej. Jest to rozsądne posunięcie przez wzgląd na wagę tego zobowiązania – od jakości wybranej polisy ubezpieczeniowej w dużej mierze zależy to, jak będzie ona nas zabezpieczać w przypadku pojawienia się szkody mienia w transporcie.

Dodatkowym wyznacznikiem jest zakres działań naszej firmy – niektóre ubezpieczalnie specjalizują się typowo w polisach dla przedsiębiorców działających na terenie Polski, inne natomiast oferują korzystne rozwiązania dla firm międzynarodowych. Przejrzystość dokumentów, zasad, zrozumiałe zapisy i klauzule to również ważny aspekt, niemniej jednak trzeba spodziewać się długiej ich listy ze strony ubezpieczyciela, a przede wszystkim zadbać, by po wykupieniu polisy spełniać wszystkie wymogi – w momencie wypadku nie będziemy musieli martwić się o odmowną odpowiedź ubezpieczalni.

Czy prowadzenie serwisu z wymianą opon się opłaca? Previous post Czy prowadzenie serwisu z wymianą opon się opłaca?
Kosiarki Next post Kosiarki