Usługi detektywistyczne i pomoc w zaginięciach

Usługi detektywistyczne i pomoc w zaginięciach

Usługi detektywistyczne i pomoc w zaginięciach są coraz chętniej zamawiane. Biura detektywistyczne gwarantują skuteczność i dyskrecję. Zawód prywatnego detektywa jest profesją regulowaną przepisami ustawy i wykonywać go mogą jedynie osoby uprawnione posiadające odpowiednią licencję, zatrudnione w firmie posiadającej koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na usługi detektywistyczne zawierana jest umowa między zamawiającym a firmą detektywistyczną.

Najczęściej wykonywane usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne i pomoc w zaginięciach
Usługi detektywistyczne i pomoc w zaginięciach

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Do najpopularniejszych typów spraw należą: sprawdzenie wiarygodność wspólnika, pracownika lub partnera, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, obserwacja i zbieranie materiałów na temat danej osoby. Pomoc detektywa może być skuteczna w takich sytuacjach jak: dostarczenie dowodów do sprawy sądowej, weryfikacja poziomu życia, majątku i źródeł dochodu sprawdzanej osoby, które mogą być pomocne podczas sprawy rozwodowej i  ustalenia alimentów. Biura detektywistyczne oferują również usługi  monitoringu GPS pojazdów lub transportu towarów, poszukiwania skradzionych przedmiotów dużej wartości: biżuterii, samochodów, maszyn produkcyjnych, czy sztuki. Przedsiębiorcy najczęściej zamawiają kilka typów usług, np.:  badanie lojalności pracowników oraz wykonywanych zadań, ich kompetencji oraz przeszłości zawodowej aktualnie zatrudnionych pracowników lub kandydatów, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacyjnego, sprawdzenie wiarygodności firmy lub jej stanu prawnego. W biurze detektywistycznym można zamówić  wykrywanie podsłuchów i kamer , weryfikację informacji na każdy zamówiony temat, zbieranie informacji w sprawach cywilnych, karnych i skarbowych. Na zlecenie firm ubezpieczających prywatni detektywi sprawdzają informacje o faktycznym stanie szkód, jakie zostały zgłoszone do ubezpieczyciela przez osobę poszkodowaną w jakimś zdarzeniu. Zamawiającymi usługi detektywistyczne są osoby prywatne, firmy oraz instytucje.

Pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych

Do wizyty w biurze detektywistycznym bardzo często skłania zaginięcie najbliższej osoby.  Rodzina zaginionego, prosząc prywatnego detektywa o pomoc, chce zwiększyć szansę na odnalezienie krewnego. Sprawą pilną jest sytuacja, kiedy osoba zaginiona to dziecko, osoba chora lub zanikami pamięci. Przyczynami zaginięć są: choroba, konflikty z najbliższymi, długi lub porachunki. Bardzo często osoba zaginiona ukrywa się przed rodziną. Nie warto podejmować poszukiwania osób na własną rękę, ponieważ emocje i stres mogą doprowadzić do nieprzemyślanych działań, które pogorszą sytuację. Detektyw od razu po otrzymaniu zlecenia przystępuje do działań i przygotowuje spójną strategię poszukiwań. Każda sprawa zaginięcia jest indywidualna, wymaga odmiennego podejścia. Pierwszym krokiem jest zebranie dokładnych informacji o zaginionej osobie, ustala okoliczności w jakich doszło do zaginięcia i schemat dnia poszukiwanego. Następnie rozmawia ze świadkami zdarzenia, ustala kontakty zawodowe i towarzyskie danej osoby. Prywatny detektyw nie ignoruje żadnej poszlaki, czy śladu, który pojawia się w trakcie poszukiwania osoby, wszystko bada i dokładnie analizuje. Współpracuje z organami ścigania i fundacjami zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych. W ramach działań poszukiwawczych detektyw prowadzi obserwacje osoby, pojazdów i nieruchomości i odzyskuje skasowane smsy, hasła, połączenia telefoniczne, ponieważ są to bardzo ważne tropy, które mogą doprowadzić do odnalezienia zaginionej osoby. Weryfikuje zbierane informacje, prawdomówność świadków i ustala adres pobytu danej osoby.

Raport końcowy z poszukiwań zaginionego

Po zakończonych czynnościach poszukiwawczych, bez względu na ich wynik: odnalezienie osoby,  nie odnalezienie zaginionego, znalezienie zwłok, detektyw przygotowuje raport, w którym szczegółowo dokumentuje wykonane czynności i dokonane ustalenia.  Raport z prowadzenia sprawy przez detektywa jest kompletnym materiałem, który może być w całości wykorzystany jako obiektywny materiał procesowy, a detektyw może być  przesłuchany w charakterze świadka.

Wycena usług detektywa

Koszty podane na stronach biur detektywistycznych są cenami przybliżonymi za godzinę pracy detektywa. Ostateczna cena za usługi detektywistyczne wymaga indywidualnej wyceny i zależy od stopnia skomplikowania sprawy, konieczności zaangażowania większego zespołu, przewidywanych ilości dni i miejsc. Po zakończeniu sprawy klient otrzymuje nie tylko raport, ale także pełną dokumentację w postaci zdjęć i nagrań video dotyczących sprawdzanej osoby lub firmy.  Przykładowo – ustalenie miejsce pobytu obserwowanej osoby to koszt rozpoczynający się od 2000 zł z VAT, czas wykonania zlecenia od 5 do 10 dni.

Usługi detektywistyczne cechuje rzetelne wykonanie i zaangażowanie pracowników biura detektywistycznego. Klient ma gwarancję dyskrecji i fachowej obsługi także pod względem zgodności prowadzonych działań z prawem. Dostarczony materiał może być wykorzystany jako dowód w sądzie i w dużej mierze umożliwia wygranie konkretnej sprawy na drodze sądowej.

Sklepy z kawą – z czego utrzymują się sklepy z kawą? Previous post Sklepy z kawą – z czego utrzymują się sklepy z kawą?
Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy Next post Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy